Wednesday, 15 January 2014

တလ တႀကိမ္ပံုမွန္လုပ္တဲ့ (Women Talk) အစီအစဥ္


၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄|ရတနာျဖိဳး | SAW

ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ (Women Talk) အစီအစဥ္အား ၁၄.၁.၂၀၁၄ အဂၤါေန႔တြင္ တာ့ခ္ခရိုင္၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ ဟိုဖိုင္ရြာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းအမ်ိဳးသမီးေဆြးေႏြးပြဲကို Social Action for Women (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔) အေနနဲ႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္ျပီး အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား၊ က်ား မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး၊ ေရႊေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ

အခတ္အခဲမ်ားစသည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဦးတည္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း SAW အဖြဲ႔မွ က်န္းမာေရးသင္တန္းေပးသူ မဆုျမတ္၀င္း မွ မိသားစုစီမံကိန္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိသားစုစီမံကိန္းအတြင္းပါ၀င္ေသာ သေႏၶတားေဆး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ရရွိလာႏိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳး၊ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် သံုးစြဲပံုသံုးစြဲနည္းမ်ား၊ အျခားမိသားစုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသမီးစကား၀ိုင္းအတြင္းတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဟိုဖိုင္ရြာ အမ်ိဳးသမီးစကား၀ိုင္းကို အမ်ိဳးသမီး ၃၃ ေယာက္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ပါ၀င္ခဲ့သည္။

0 comments: