Wednesday, 15 January 2014

Safe House (မိဘမဲ့ေဂဟာ) သို့ ႐ုန္လီရန္ဆပ္ ၀ိထိရာခံုး (မ္) ထိုင္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္


၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄|ျဖိဳးအိေထြး| SAW

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္၌ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတာကာကေလးမ်ားေန့တြင္ SAW အဖြဲ႔၏ safe house မိဘမဲ့ေဂဟာသို့ လံုလီရန္ဆပ္ ၀ိထိရာခံုး(မ္)ေက်ာင္းမွေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္သားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိေသာ ထိုင္းေက်ာင္းမ်ား၊ ထိုင္းၿမန္မာနယ္စပ္ရွိ ၿမန္မာ့ေရႊ႔ေၿပာင္းေက်ာင္းမ်ား၊ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ား၊ အေဆာင္မ်ားသို့ သြားေရာက္ၿပီး
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္သူမ်ားကို အစားအစာမ်ားႏွင့္ ကစားစရာမ်ားကို လွဴဒါန္းေပးေလ့ရွိသည္။

၎ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသာမ်ားသည္ saf house (မိဘမဲ့) ေဂဟာသို့ လာေရာက္ၿပီး ကေလးမ်ားကို အစားအစာမ်ား၊ ကေလးကစားစရာမ်ား၊ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသံုးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းစာအုပ္၊ ခဲတံမ်ားႏွင့္ ေၿခစြပ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ လွဴဒါန္းသြားခဲ့ၾကသည္။

ထို့ေနာက္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာ့ကစားၿပီး ထံုေထာင္းရပ္ကြက္ထဲရွိ ကေလးငယ္မ်ားကို လိုက္လံၿပီး မုန့္မ်ားေပးေ၀ခဲ့သည္။

0 comments: