Wednesday, 15 January 2014

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဆိုးျမိဳ႕ွ အီးဝူ (EWOO) ေက်ာင္းနဲ႔ SAW ေက်ာင္း ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္


၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄| မိုနာလီဇာ| SAW

၁၅.၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးျမိဳ႕ွ အီးဝူ (EWOO) ေက်ာင္းမွ ကိုးရီးယား အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မင္းမေဟာ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားပူးေပါင္း၍ SAW ၏ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္သို႔လာေရာက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုဖလွယ္ျခင္း အကမ်ားသင္ေပးျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အီးဝူေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း၏လွုပ္ရွားမွုတခုအျဖစ္ နွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ နီေပါ၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြား၍ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ယဥ္ေက်းမွုဖလွယ္ျခင္း

အသိပညာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ယခုအၾကိမ္သည္ ၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ေဒသရွိေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ SAW၊ ဆာမူေထာ္၊ မင္းမေဟာ္ ႏွင့္ အျခားေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားအျပင္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းသို႔ပါ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္လည္း ျမန္မာျပည္မွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ အသိပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွုအၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထိုအဖြဲ႔မွ ဆရာမတဦးက ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ လြန္စြာမွ ရိုးသာလွေၾကာင္းႏွင့္ အာရံုစူးစိုက္မွု အားေကာင္းၾကေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔ကိုးရီးယား ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ ထိုအရာမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ေလ့လာရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

0 comments: