Monday, 16 December 2013

ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ပညာေပး                     

၂၇၊ ၁၁၊ ၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ SAW အထက္တန္းေက်ာင္း၏ မူလတန္းေက်ာင္းဝန္း အတြင္း ၌ ေက်ာင္း က်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနား တစ္ရပ္ကို နံနက္ ၉း ၀၀နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၁း ၃၀နာရီ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါ
သည္။ ထိုပညာေပးေဟာေျပာပြဲ၌ IRC အဖြဲ႔မွ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည့္ ဆရာ ၁ ဦး၊ ဆရာမ ၃ဦးႏွင္႔ SAW အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးတာဝန္ခံ ဆရာ ၁ဦး၊ ဆရာမ ၁ဦးတို႔ ပါဝင္ေဟာေျပာခဲ႔ၾကသည္။ ေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယတန္းမွ ဆဠမတန္းအထိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ရာသီေပၚကူးစက္ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ရွိသင္႔ရွိထိုက္ေသာ အရည္အခ်င္း၊ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပသြားခဲ႔သည္။ ထိုအျပင္ ေရာဂါလကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ တကယ္လက္ေတြ႔ ျဖစ္လာရင္ဘယ္လို ကာကြယ္ရမယ္၊ ဘယ္လိုေဆးဝါးေတြ သံုးစြဲရမယ္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ား၊ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လူနာကိုအသက္ကယ္တင္ႏုိင္ရန္ မည္သို႔မည္ပံုျပဳလုပ္ရမည္၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈရွိေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ျပဳလုပ္ရမည္ကိုလည္း အဆင္႔ဆင္႔ေျပာျပသြားခဲ႔သည္။ အခမ္းအနားတြင္ ကေလးမ်ားအားက်န္းမာေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊ ဆုမ်ားခ်ီးျမွင္႔ျခင္း၊ မုန္းမ်ားေကြ်းေမြးျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ IRC အဖြ႔ဲမွ ေက်ာင္းတြင္ထားရွိထား ေသာေဆးေပးခန္းအား စစ္ေဆးမွႈမ်ားျပဳၿပီးလိုအပ္သည္မ်ားကိုမွာၾကားခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ SAW ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ကေလးမ်ားအားလက္သည္း၊ ေျခသည္းညွပ္ေပးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးခဲ႔သည္။ IRC အဖြဲ ့နဲ ့ေစာေက်ာင္းက ဆရာဆရာမမ်ားကလည္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုညေနေက်ာင္းဆင္းထိတိုင္ေအာင္ ဆံပင္ညွပ္ ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ပါသည္။

ဇင္ကိုျမင့္


0 comments: