Friday, 15 November 2013

အသက္ေမြးမႈကေန ရံပံုေငြ ရွာေဖြေရးသို႔

SAW အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ရွိေသာ( Income Generation Program) တစ္ဖတ္တလမ္းမွ ၀င္ေငြရရွိေရး အတြက္ လက္မႈအႏုပညာေပးအနီးကပ္သင္တန္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၈ရက္ေန႔ထိ ၁၂ရက္တိုင္တိုင္ ခ်င္းမိုင္တြင္သြားေရာက္သင္ၾကားေလ့လာခဲ့သည္။ ယင္းအနီးကပ္သင္တန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
SAW အဖြဲ႔အစည္းတြင္လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ျဖစ္ေသာ income generation program အားပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတတ္လာေစရန္အတြက္ သြားေရာက္ေလ့လာသင္ၾကား ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီသင္တန္းကို ေ၀ဒနာရွင္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ကေလးေတြ ပါ  သင္ၾကားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသင္တန္းတြင္ အလွေခါင္းစီးကြင္း၊ အလွကလစ္မ်ားကို အဓိကဦးစားေပးသင္ၾကား ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံအေနျဖင့္ ပန္းအပြင့္ေသးေလးမ်ားကိုစတင္သင္ၾကားခဲ့ရျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အပြင့္၊အဖူး၊ အငံုစသည္ျဖင့္ အလွမ်ားကိုဖန္တီးလုပ္ေဆာင္သင္ၾကားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပီး အလွသေဘာတရားအေန ျဖင့္လိုက္ဖတ္ေသာ အေရာင္မ်ားကိုပါခြဲျခားဖန္တီးတတ္ေစရန္ သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ ယင္းသင္တန္းတြင္အလွေခါင္းစီးကြင္း၊ ကလစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ပါ၀င္ေသာ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ပံု ဖန္တီးပံုတို႔ကိုပါသင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ခိုးကိုးရာမဲ့အကာအကြယ္မဲ့ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေလးေတြအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္တခုျဖစ္သလို  ေစာအဖဲြအစည္းမွာ ႏုိင္္ငံတကာမွာရံပံုေငြရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖုိ့အတြက္လည္းရည္ရြယ္ပါသည္။

သတင္းေရးသားသူ - မရတနာျဖိဳး0 comments: