Monday, 21 January 2013

 ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံး ၁၀ ခုအထိ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ ယခင္က ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း စခန္းငါးခုဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္ မတ္လမတုိင္မီတြင္ စခန္း ၁၀ ခုထိ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိပါသည္။ ယခင္က ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘန္ေကာက္၊ စမုပရာကန္၊ မဟာခ်ဳိင္၊ ခ်င္းမုိင္ႏွင့္ စူရတ္ဌာနီ စသည့္ေနရာငါးေနရာတြင္ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေနာက္ထပ္ေနရာ ၅ ခုတြင္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ပိတ္သိမ္းရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔၌ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥရင္လပ္ရွင္နာ၀ပ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ယာယီျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ အခ်ိန္ကာလ သုံးလ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီမႈအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ အေရအတြက္မ်ားမ်ား အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စခန္းဖြင့္လွစ္မည့္ ေနရာမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိစၥႏွင့္ စခန္းအေရအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ ကိစၥတို႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေတာင္းဆိုခဲ့မႈအေပၚ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ တု႔ံျပန္သည့္အေနျဖင့္ ယာယီျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးစခန္း ယခင္ (၅) ခုအစား ယခုအခါ (၁၀) ခုအထိ ဖြင့္လွစ္လိုပါက ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လမတိုင္မီ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္စခန္းမ်ားရွိ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးစခန္းမ်ားသို႔ ျပန္လာရန္ မလိုအပ္ဘဲ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ဗီဇာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားအား ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ နီးစပ္ရာ ယာယီျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အသစ္သြားေရာက္လုပ္ကုိင္မည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အလုပ္သမားသက္ေသခံကတ္ျပားႏွင့္ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အလုပ္သမားသက္ေသခံကတ္ ထုတ္ေပးၿပီး ဦးေရမွာ ၁၂၃၁၄၂၆ ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အလုပ္သမားသက္ေသခံကတ္ျပားႏွင့္ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈကုိ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ တာခ်ီလိတ္၊ ျမ၀တီ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ရေနာင္းႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘန္ေကာက္၊ စမုပရာကန္၊ မဟာခ်ဳိင္၊ ခ်င္းမုိင္ႏွင့္ စူရတ္ဌာနီတုိ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ By Eleven

0 comments: