Monday, 8 October 2012

သားသမီးေတြ တရားဝင္ျဖစ္ဖို႔ ေသၿပီးသူနဲ႔ လက္ထပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ Bihar ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမႏွင့္ (၁၀)ႏွစ္ခန္႔ လက္မထပ္ဘဲ အတူေနလာခဲ့ေသာ ေသဆံုးသြားၿပီးသည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ လက္ထပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအမ်ိဳးသားက လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္က ဆံုးပါးသြားခဲ့ကာ ထိုအမ်ိဳးသားႏွင့္ သူမမွ ထြန္းကားေသာ သားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ သမီးႏွစ္ေယာက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာအခမ္းအနားလုပ္ဖို႔ ေငြေၾကးမျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား၍ ေပါင္းသင္းမႈမရွိဘဲ တရားမဝင္ အတူတကြ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ရာမွ ယင္းကဲ့သို႔ ထိုအမ်ိဳးသား ေသဆံုးသြားခဲ့သည့္အတြက္ သားသမီးမ်ား တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွါ ယင္းကဲ့သို႔ ေသဆံုးသြားသူႏွင့္ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ Rest of your post

0 comments: