Sunday, 26 January 2014

ေက်ာင္း စိုက္ ပ် ဳိ း ေရး

၂၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄|ရတနာၿဖိဳး | SAW

Social Action for Women (အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ လူမူေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔) အတြင္းရွိ Saw High School (ေစာအထက္တန္းေက်ာင္း၌) ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ ဘက္စံုေတာ္ရမည္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း ပညာေရးတခုတည္းသာ မကဘဲ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားပါ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္၊ ေက်ာင္းတြင္းပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး၊ SAW အဖြဲ႔အတြင္းရွွိ ေက်ာင္းသူူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားေနထိုင္သည့္ ေဘာ္ဒါအေဆာင္မ်ားကို အသီးအႏွံႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး တဖတ္တလမ္းကေန ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္

စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ Saw High School (ေစာအထက္တန္းေက်ာင္း) ၌ ၂.၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္းသီးပင္၊ စားပင္မ်ားကို စတင္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့အစီစဥ္ လုပ္ခဲ့ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳေရးကို ေဘာ္ဒါေဆာင္က တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ ေစာေက်ာင္းမွ ဆရာမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ေက်ာင္းတြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေစရန္အတြက္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သေဘၤာ၊ ငရုပ္၊ ခရမ္း၊ ေလြ႔၊ မုန္ညင္း၊ ကန္စြန္းရြက္ ႏွင့္ ပန္းေဂၚပီမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုအားျဖင့္ ေက်ာင္းစိုက္ခင္းတြင္ သေဘၤာ ၁၀၀ ၊ ငရုပ္ ၈၂ ၊ ခရမ္း ၁၂၄ ႏွင့္ အျခားသီးပင္စားပင္မ်ားကိုပါ စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအတြင္းက လစ္လပ္တဲ့ေနရာမ်ားေပၚမူတည္၍ သီးပင္၊ စားပင္မ်ား ထပ္တိုးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးဖိုအတြက္ အစီစဥ္မ်ားရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

0 comments: