Monday, 23 December 2013

ဖုတ္ဖရာ့ေဒသရွိ ေရြ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ား ‘SAW’ Mobile Medical Teamက ေဆာင္ရြက္ေန


                  

               ၂၀၁၃ ခု ဒီဇင္ဘာ၁၅ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔က ‘SAW’ Mobile Medical Team သည္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားအတြက္ ဖုတ္ဖရာ့ေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ပါသည္။ မဲေဆာက္ျမိဳ႕က ၄၂ကီလုိမီတာအကြာတြင္ရွိသည့္ The Best Friend စာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ ဦးစြာသြားေရာက္ျပီး အနီးပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာအခ်ိဳ႕က လာေရာက္ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည့္ လူနာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။    
            ထုိ႔ေနာက္ ပခါးမုိင္ေက်းရြာသုိ႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ျပီး ေမြးျပီး၃လခြဲအရြယ္မွစတင္ကာ ပုိလီယုိ အေၾကာေသ ေရာဂါ ရရွိျပီး မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနေသာ ၆ႏွစ္ရြယ္ကေလးငယ္အား အိမ္တုိင္ရာ ေရာက္သြား ေရာက္ ၾကည့္ရႈျပီး ၄င္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္သည့္ လႊဲပို႔ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးညွိႏႈုိင္းခဲ့ျပီး၊ အျပန္ခရီးတြင္ HOPE စာသင္ေက်ာင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ကာ က်န္းမာေရးပညာေပး လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္အား ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကပါသည္။
              ထုိင္းႏုိင္ငံ တက္ခ္ခရုိင္ ဖုတ္ဖရာ့ေဒသသည္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕အျပားက ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိ လာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားအမ်ားအျပားေနထုိင္ရာေဒသျဖစ္ျပီး အဓိကအားျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳဳးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကကာ စီးပြားေရးအခက္အခဲႏွင့္ တရား၀င္ အေထာက္အထား လက္၀ယ္မရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲအမ်ိဳးစံုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရျပီး အထူးသျဖင့္ ေဆးရံု ေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ မသြားေရာက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိပင္ မရရွိႏုိင္ ေအာင္ အေျခအေနဆုိး၀ါးေနၾကပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလူမႈေစာင့္ေရွာက္ကူညီေရးအဖြဲ႕(Social Action for Women)က ၂၀၀၀ခုကပင္ စတင္ကာ Mobile Medical Team ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း နံနက္ ၈နာရီခြဲမွစတင္၍ ေဒါက္တာထင္ေဇာ္ဦးေဆာင္တဲ့ ‘SAW’ Mobile Medical Team ျဖင့္ ယင္းဖုတ္ဖရာ့ေဒသ ေက်းရြာမ်ားသို႔္ အလွည့္က် သြားေရာက္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ေအာင္ထြန္းလင္း (SAW)

0 comments: