Thursday, 21 March 2013

ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ေပၚလစီ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ ေပၚလစီကို တိုးတက္ေစရန္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ပိုမို ကာကြယ္ေပးရာ ေရာက္သည္ဟု ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ မဟီေဒါ တကၠသိုလ္မွ ၿဗိတိန္ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ပညာရွင္ Andy Hall ယခင္ပတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္စဥ္ ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကာ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ မ်ားေနသည့္အတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္ ကာကြယ္ရန္ ပထမဦးစားေပး လုပ္သင့္သည္ဟု Andy Hall က ဆုိသည္။ “ဒါဟာ ျမန္မာမွာ အႀကီးဆံုး အေရးကိစၥပါပဲ၊ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အစိုးရက အဲဒီေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ကိစၥကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ သိပ္ခက္ခဲေနပံုပဲ၊ က်ေနာ္ထင္ေတာ့ အစိုးရဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ ကိုင္တြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥက အခုထိ အရမ္း ေ၀းေနတုန္းပဲ” ဟု ၎က ေျပာသည္။ Andy Hall သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပတ္ရ္ပူရီၿမိဳ႕ရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အတြင္းရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အျမတ္ထုတ္မႈကို မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီက လတ္တေလာ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံရထားသူ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုနစ္ ဧၿပီမွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အီလက္ထရြန္းနစ္ ယာယီ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား စတင္ထုတ္ေပးကာ ျမန္မာမွ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးရံုး ၆ ရံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာရံုစိုက္လာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္သစ္မ်ားကို တေနရာတည္း အၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ဌာန ၁၁ ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒမ်ားထက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈသည္ ပိုလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းအစိုးရ အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ပိုမို ကာကြယ္ေပးသင့္ေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုညႊန္မႉး ဦးမ်ိဳးေအာင္က ဆုိသည္။ “ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သမား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ပါမစ္ ၁ ႏွစ္ပဲ ေပးသင့္တယ္” ဟု အင္းလ်ားလိတ္ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား လူမႈေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ျပႆနာ ေျဖရွင္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမား ၂ သန္းမွ ၃ သန္းၾကားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ရွိေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္မွတ္ပံုတင္ အလုပ္သမား မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာလုပ္သား အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း တရား၀င္ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ရန္ ကိစၥအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းဘက္က တြန္႔ဆုတ္ ေနေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ အင္းလ်ားလိတ္တြင္ က်င္းပသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအေရး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အလုပ္သမားေပၚလစီ၊ ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ၀န္ထမ္း အသိပညာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနကို အသိေပးလုိက္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ အလုပ္သမား အၾကား အဖုအထစ္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥသည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ အေနျဖင့္ သေဘာမတူခဲ့လွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒလည္း ရွိလာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း Andy Hall က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ ယာယီ ႏိုင္ငံသားကတ္ ရွိေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးခံရမႈ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနၿပီး တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ခံေနရေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ အပို႔ခံရသည့္ အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ လမ္းခရီးတြင္ လုံၿခဳံေရးစနစ္ အားနည္းျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ စားေသာက္ေရး တို႔တြင္လည္း အားနည္းသည့္ အတြက္ ေသဆုံးမႈ၊ နာမက်န္းမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း မဲေခါင္ ေဒသဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားကြန္ရက္က ဆုိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမား ဥပေဒသည္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဂ႐ုစိုက္ေျဖရွင္းေပးမႈ အားနည္းေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွား၊ UAE အပါအဝင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံ တခ်ိဳ႕၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ပင္လယ္ေကြ႕ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ 

By Irrawaddy

0 comments: