Monday, 18 March 2013

ကေလးမ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမ၀င္ လူကုန္ကူးခံရေသာ ကေလးသူငယ္ အေရအတြက္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ဟု ျပည္တြင္း၌ ကေလး လူကုန္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည့္အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာသည္။ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNIECF) မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးသူငယ္မ်ား အေျခအေနသုံးသပ္ခ်က္အရ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူး ခံရသည့္ ျမန္မာကေလးငယ္အေရ အတြက္မ်ားျပားလာၿပီး ျပႆနာႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ "ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒီျပင္ႏုိင္ငံေတြထက္ နယ္စပ္ထိစပ္မႈကလည္း က်ယ္တယ္၊ ေဒသတြင္း လုံျခဳံမႈနဲ႔ ဥပေဒအရ အေရးယူ တာဆီးမႈေတြကလည္း အားနည္းတယ္။ စီးပြားေရး အေျခအေနကလည္း မေကာင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္လူေတြက အသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ ခုိလႈံၾကရာကေနၿပီး လူကုန္ ကူးခံရတာ ေတြ ပုိျဖစ္လာရတယ္"ဟု လူအခြင့္ အေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပး ေရးအဖြဲ႕ (HREIB) မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က ေျပာသည္။ အထူးသျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ေတာင္းစားရန္အတြက္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကေမၻာဒီးယား ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ကေမၻာဒီးယား အစုိးရ က ကေလးငယ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ထုိင္းအစုိးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ေရးထုိးၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ျမန္မာစကားေျပာၿပီး ေတာင္းစားသည့္ ကေလးငယ္မ်ား မ်ားျပားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးေရးအဖြဲ႕ (HREIB) ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၌ အေျခစုိက္ၿပီး ကေလးကုန္ကူးေရာင္း၀ယ္မႈ ကာကြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ လူကုန္ကူးမႈအမ်ားစုသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ လ်က္ရွိသျဖင့္ ၎တို႔အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အမႈမ်ားကုိ လက္ခံ ကာ ေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ကုိလာတုိင္တဲ့ လူကုန္ကူးခံရတဲ့ ကေလးသူငယ္အမႈက တစ္လကုိ ၂၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္နဲ႔ ၁၇ ႏွစ္ၾကား ကေလးငယ္ေတြကေတာ့ တုိင္ၾကားလုိ႔ ေရာက္ လာတဲ့အမႈေတြျဖစ္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္အမႈေတြကေတာ့ လုိက္ဖမ္းရတဲ့အမႈ ေတြပါ" ဟု ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ေျပာသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက တစ္လလွ်င္ အမႈ ၁၀ မႈခန္႔ လက္ခံခဲ့ရရာမွ ယခုႏွစ္အတြင္း အမႈ ၂၀ ခန္႔အထိ ျမင့္တက္လာသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကေလး သူငယ္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ား အရ ကေလးလူကုန္ကူးမႈသည္ လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားအားလံုး၏ ေလး ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အထိ အမႈေပါင္း ၂၂ မႈသာ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ကေလး ကုန္ကူးခံရသည္အမႈသည္ ထို ၂၂ မႈ ထက္ ပုိမိုမ်ားျပားသည္ ဟု အခုိင္အမာ ေျပာသည္။ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ကေလးငယ္ အမ်ားစုသည္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ား၊ လိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္းရမ္းစား ေသာက္သူမ်ားလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ လူကုန္ကူးခံရ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ "ထုိင္းကုိ သူတုိ႔ေရာက္လာတဲ့ပုံစံက ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း မိဘေတြက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ လုပ္ဖုိ႔ ေရာက္ရင္း ကေန ကေလးငယ္ေတြက ၾကဳံရာက်ပန္း လုပ္ၾကရင္းနဲ႔ လူကုန္ကူးခံရတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း အုပ္စုလုိက္ ပြဲစားနဲ႔ ေရာက္လာၾကတယ္"ဟု ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ေျပာသည္။ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုသည္ ကရင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔မွ အမ်ားစုျဖစ္ သည္ကုိ UNIECF အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေဒသ ေျခာက္ႏုိင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူးခံရမႈျပႆနာ အျမင့္မားဆုံး ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈ အားနည္းေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္းလူ႔အခြင့္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သည့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ္ လည္း အျမတ္ အစြန္းမ်ားသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ အုပ္စုလုိက္ ဂုိဏ္းဖြဲ႕လုပ္ ေဆာင္ ၾကၿပီး အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာဘ္စားမႈမ်ားရွိပါက ပေပ်ာက္ရန္ မလြယ္ကူႏုိင္ဟု ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက သုံးသပ္သည္။ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

By Myanmar Times

0 comments: