Thursday, 6 December 2012

ထိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားပညာေရးကိစၥ လာေရာက္ေလ့လာထုိင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းလဲျဖစ္ အတုိက္အခံ ဒီမုိကကရက္တစ္ပါတီရဲ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္တဲ့ မစတာ အဖိဆစ္ ၀ိခ်ာခ်ီ၀ဟာ နယ္စပ္က ကေလးေတြအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလန္းေတြ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ၆-၁၂-၁၂ က ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္က ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္ေတြအတြက္ ဖြင့္ထားတဲ့ ဆာသူေလ စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔  အမ်ဳိးသမီးအတြက္လူမူေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔ (SAW) အဖဲြ႔ကဖြင့္ထားတဲ့  မိဘမဲ့ကေလး ေဂဟာနဲ႔ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကို လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

0 comments: