Monday, 1 October 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ၀ႀကင္ေဖၚရွာသည့္ website တစ္ခုေပၚထြန္းလာခဲ႔online တြင္ မန္ဘာ၀င္အခ်င္းခ်င္း မိမိအလိုဆႏၵရွိေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္၍ invite ျပဳလုပ္ကာ အဆင္ေျပသည္ ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ျပင္ပ၌ ေတြ႕ဆံုေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ဘ၀ႀကင္ေဖာ္ ၀က္ဆိုဒ္ တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျပဳလုပ္လႊင့္တင္ႏိုင္လိုက္ျပီျဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရသည္။ အြန္လိုင္းမွေန၍ ဘ၀ႀကင္ေဖာ္ရွာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေနာက္တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာသံုးေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌မူ ယခုစနစ္မွာအဆင္ေျပရန္အခ်ိန္ ႀကာျမင့္အံုးမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သတင္းမ်ားလည္းႀကားသိေနရသည္။ အဆိုပါ ၀က္ဆိုဒ္ကို တည္ေထာင္ျပီး လပိုင္းအတြင္း၌ မန္ဘာ၀င္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနျပီျဖစ္ျပီး ၀င္ေရာက္ႀကည့္ရႈသူအေရအတြက္ စုစုေပါင္းမွာ ႏွစ္သိန္းနီးပါး ရွိလာခဲ႔ျပီျဖစ္ေႀကာင္း လည္းသိရွိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၄င္း၀က္ဆိုဒ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဘ၀ႀကင္ေဖာ္ရွာေပးေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ၀က္ဆိုဒ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေနလွ်က္ရွိကာ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားေသးျခင္းမရွိေႀကာင္း သတင္းႀကားသိရသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၀န္းက်င္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ျမွားနတ္ေမာင္ဟူေသာ ၀က္ဆိုဒ္တစ္ခု ေပၚထြန္းခဲ႔ေသာ္လည္း သံုးစြဲသူအေရအတြက္ နည္းပါး၍ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဖ်က္သိမ္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ႔ရသည္။ ယခု ဘ၀ႀကင္ေဖၚရွာ ၀က္ဆိုဒ္အသစ္ရဲ႕ အမည္မွာ www.skylark-vivahaa.com ျဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရသည္။ By အိမ္မက္နန္းေတာ္ Rest of your post

0 comments: