Friday, 7 September 2012

နားမၾကားတဲ့ကေလး(၃)ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြပ္ခ်က္ျဖင့္ တရားဆိုင္ေနရသူ

BurmeseHearts 

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာဗားက Yogyakarta ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ စိတ္ဖိစီးဒဏ္ခံေနရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား အကူအညီေပးေရး NGO အလုပ္၌ ႏွစ္ရွည္ လူမႈေရးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အသက္(၇၅)ႏွစ္အရြယ္ ျပင္သစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း နားမၾကားတဲ့ ေယာက်္ားေလးသံုးဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုျပင္သစ္အမ်ိဳးသားအား ၎၏အိမ္ႏွင့္ ဟိုတယ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အင္ဒိုနီးရွားရဲမ်ားက သံသယရွိခဲ့တာပါ။အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရသည့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားက သူတို႔ေတြဟာ ထိုျပင္သစ္အမ်ိဳးသား၏ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို ခံခဲ့ၾကရၿပီး တခါတရံ ထိုအမ်ိဳးသားက ကေလးမ်ားကို ေငြႏွင့္ လိင္ အလဲအလွယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ၎တို႔၏ ဆရာမအား ျပန္ေျပာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ထိုသူကေတာ့ ၎အေပၚ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား ျငင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments: