Sunday, 9 September 2012

အခ်မ္းသာဆံုးအမ်ဳိးသမီးက အလုပ္သမားမ်ားကို ေစာ္ကားသည့္စကားေျပာ

ဆစ္ဒ္နီ- ကမၻာေပၚတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေသာ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မွ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ ဩဇာတိကၠမရွိသည့္ ဂ်ီနာ ႐ိုင္းဟတ္က သူမ၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈကို မနာလိုသူမ်ားအား အရက္ေသာက္သည့္အခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ၾကရန္ ဩဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။မိသားစုပိုင္ သံ႐ိုင္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဩစေၾတးလ်ေဒၚလာ ၂၉ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ) ရွိ ေငြ အေျမာက္ အျမားေၾကာင့္ ဩစေၾတးလ်၏ အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္လာသည့္ ႐ိုင္းဟတ္ က ခ်မ္းသာျခင္းကို မနာလိုျဖစ္ၾကသည္ ဟုဆိုသူ မ်ားအား ၎က ၀ါးလံုးရွည္ႏွင့္ ယမ္းခဲ့သည္။"သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္သူမွ တစ္ဦးတည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားလို႔မရပါဘူး"ဟု စက္မႈမဂၢဇင္း ေကာ္လံတြင္ ၎ကေရး သားခဲ့သည္။"မနာလိုျဖစ္ရင္ ထိုင္ၿပီးညည္းညဴ ေနလို႔ မၿပီးဘူး။ ေငြပိုရဖို႔ ကိုယ့္ဘာသာ တစ္ခုခု ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အရက္ေသာက္တဲ့၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္တဲ့၊ ပါတီပြဲသြားတဲ့ အခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္ပိုေပးပါ"ဟု ၎ကေျပာသည္။"အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြလုပ္ၿပီး အျခားသူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ အခြင့္ အေရးေတြ ဖန္တီးေပး တဲ့သူေတြျဖစ္ ေအာင္လုပ္ပါ"ဟု ၎ကေျပာသည္။ဩစေၾတးလ်၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဘီလ်ံနာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ခါးပိုက္ထဲထည့္ထားေသာ အခြန္ ဆန္႔က်င္ ေရးလံႈ႔ေဆာ္မႈ မ်ားကို ဟုတ္တိုင္း မွန္ရာ ေ၀ဖန္သည့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ၀ိန္းဆြမ္းအပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္၀န္ႀကီးမ်ားက အဆိုပါမွတ္ခ်က္ကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။"ဒီလိုေျပာဆိုမႈေတြဟာ ကေလး ေတြေကြ်းေမြးဖို႔နဲ႔ ေရဖိုး၊ မီးဖိုး ေတြေပးဖို႔ အလုပ္ေတြ ကုန္း႐ုန္းလုပ္ေနၾကရတဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ဩစေၾတးလ် အလုပ္သမားေတြကို ေစာ္ကားတာပဲ။ ႐ိုင္းဟတ္ဟာ ဩစေၾတးလ်အလုပ္ သမားေတြကို အရက္ေသာက္ၿပီး ပါတီ တက္ေနတဲ့ လူပ်င္းေတြလိုသေဘာထား ေနတာ ထင္ရွားတယ္"ဟု ၀န္ႀကီး ၀ိန္းဆြမ္းကေျပာသည္။

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွ အျမတ္မ်ား အေပၚ အခြန္တိုးေကာက္ၿပီး ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေလဘာ အစိုး ရေပၚလစီမ်ား အေပၚ တိုက္ခိုက္ေနၾကေသာ ကိုယ္က်ဳိးသာၾကည့္ၾကသည့္ သတၱဳလုပ္ငန္း သူေဌးႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဂ်ီနာ႐ိုင္းဟတ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းသူေဌး ဂလိုက္ပါလ္မာႏွင့္ သံသတၱဳ႐ိုင္းသူေဌး အင္ဒ႐ူးေဖာရက္စ္တို႔ကို ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ၀ိန္းဆြမ္းက ျပစ္ တင္ေျပာဆို ရင္း အေမရိကန္ အလုပ္သမားလူတန္းစား ေရာ့ခ္အဆိုေတာ္ ဘ႐ုစ္စပရင္းစတင္း ၏ သီခ်င္းထဲမွ ေတးပိုဒ္မ်ားကို ထုတ္ ႏုတ္ ရြတ္ဆိုခဲ့သည္။"အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာရေနသူေတြ ကို ဒါထက္ ထပ္ေလွ်ာ့ေပးဖို႔ေျပာတာဟာ သူေဌးမ ဂ်ီနာ႐ိုင္းဟတ္အတြက္ေတာ့ လြယ္မွာေပါ့"ဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး တင္ယာပလီဘာဆင့္ခ္က ေျပာသည္။႐ိုင္းဟတ္သည္ ၎၏ မိသားစုမွ ဓနဥစၥာ စုပံုရရွိျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာလာေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေဈးေပါေသာ ႏိုင္ငံျခားမွလုပ္ အားကို တင္သြင္းရန္ႏွင့္ အခြန္ေရွာင္လႊဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေၾကာင္း၊ ၎ျပင္ ၎သည္ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ ေျပာသည့္ အခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ၿပီး မရွိဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀သည့္ကိစၥကို အခ်ိန္မ်ားမ်ားေပး သင့္ေၾကာင္း ၎အား ၀ိုင္းၿပီးေ၀ဖန္ ၾကသည္ဟု သိရသည္။ျမန္မာတိုင္း(မ္)ၫြန္႔ၫြန္႔၀င္း ဘာသာျပန္သည္။အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၅ ( ၇ - ၁၃ ၊ ၉ ၊ ၂၀၁၂)Rest of your post

0 comments: