Tuesday, 10 May 2011

ထုိင္းျမန္မာ နယ္စပ္က လူကုန္ကူးမွဳ (RFA)

နယ္စပ္ကေန တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့အတြက္ လူကုန္ကူးတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ခက္ခဲေနပါတယ္။

0 comments: