Friday, 3 April 2015

မိဘမဲ့ ျမန္မာကေလးငယ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ ေဂဟာကို Room to Grow Foundation အဖြဲ႔လာေရာက္

Social Action for Women (SAW) အဖြဲ႔က ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ ကေလး ၈၀ေက်ာ္ ေနထိုင္တဲ့ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ Safe House ကို Room to Grow Foundation အဖြဲ႔ရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ ဂ်နီဖာနဲ႔အဖြဲ႔ဟာ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါတယ္။

Room to Grow Foundation အဖြဲ႔ဟာ SAW အဖြဲ႔က ေစာင့္ေရွာက္ကူညီထားတဲ့ ကေလးေတြကို ထိုင္းအစိုးရက ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ
တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ အ၀တ္အထည္နဲ႔ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအပါအ၀င္ ကေလးငယ္ေတြ ထိုင္းအစိုးရေက်ာင္းမွာတက္ေရာက္တဲ့အခါ  စာေတြလိုက္ႏိုင္ဖို႔ သင္ၾကားေရးဆရာ ဆရာမ အကူအညီေတြးေပးတဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္တယ္္လို႔ SAW အဖြဲ႔ရဲ႕ Save House တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။

Room to grow foundation အဖြဲ႔ဟာ ခ်ိဳ႕ငဲ့တဲ့သူေတြအတြက္ အကူအညီေပးတဲ့အဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလ်ာက္က ဒုကၡသည္စခန္းေတြထဲက အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးအတြက္ အကူအညီေပးေနတဲ့အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments: