Thursday, 14 March 2013

ႏွစ္ဖက္အစိုးရေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း ထိုင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အဆင္မေျပေသး

အႏုတ္ ၁၈ ဒီဂရီေအာက္ ေအးေသာ အေအးခန္းထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္မွာ ေျခာက္လခန္႔ရွိေနပါၿပီ။ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိသျဖင့္ အလုပ္ရွိသည့္ေန႔မ်ားတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၂ နာရီခန္႔ အလုပ္လုပ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ပိုေၾကးလည္း မရ။ စက္ရံုအေနာက္ဘက္တြင္ ေနဖို႔ေပးထားသည့္ အခန္းမွာလည္း ျပတင္းေပါက္ မရိ။ တစ္ေန႔လွ်င္ ထမင္းသံုးနပ္ေကၽြးသည္။ သို႔ေသာ္ စားစရိတ္အတြက္ ဘတ္ ၆၀၀ ျပန္အႏုတ္ခံရသည္ဟု ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ စမုပရာကန္ေဒသရွိ အေအးခန္းစက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ ပအို႔စ္တိုင္းရင္းသား ကိုေဇာ္နီက ရင္ဖြင့္သည္။ အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈရန္

0 comments: