Tuesday, 2 October 2012

အခ်ိန္ပိုသင္ၾကားကာ ေက်ာင္သူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားထံ ေငြေကာက္ခံ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ညေနေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ (၄း၀၀)ၿပီးေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္ပိုသင္ၾကားျခင္းဟု သတ္မွတ္ကာ အစိုးရအေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အမွတ္(၂)(ၿမိဳ႕မေက်ာင္း)မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ာတြင္ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အတန္းပိုင္ ဆရာမမ်ား၏ေနအိ မ္တြင္ မူလတန္းအဆင့္မွ အလယ္တန္းအဆင္႔အထိ မည္သည္႔ေက်ာင္းသားကိုမဆို ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို တစ္လလွ်င္ (၅၀၀၀) က်ပ္ျဖင္႔ တစ္မ်ိဳး ၊အထူး၀ိုင္းအေနႏွင့္ (၁၀၀၀၀)တန္ဟု တစ္မ်ိဳး တစ္နာရီခန္႔မွ်၊ ေန႔စဥ္ ညေနဖက္တြင္ သင္ၾကားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ားထံမွသိရွိရသည္။ အေျခခံပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ မူလတန္းအဆင္႔အား အခမဲ႔ပညာေရးစနစ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထိုအမွတ္(၂) အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္မူ ပုံမွန္ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ အၿပီးေနာက္တြင္္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ေနအိမ္တြင္ ဆက္လက္၍ လစဥ္လခႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ညေက်ာင္းက်ဴရွင္ဟု သတ္မွတ္၍ သင္ၾကားလွ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။ တစ္လလွ်င္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လပတ္စာေမးပြဲမ်ားႏွင္႔ ႏွစ္၀က္စာေမးပြဲမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို အတိအက် ထုတ္ေပးၿပီး အဆင့္ေကာင္းေကာင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိကာ၊ တစ္လလွ်င္ ငါးေထာင္တန္၀ိုင္းတက္ေသာ စာေတာ္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို တစ္ေသာင္းတန္၀ိုင္းမွ ေက်ာင္သားမ်ားေအာက္ အမွတ္ေလ်ာ့ေပးျခင္း၊ အဆင့္ေလ်ာ့ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။ ခ်ိဳ႕တ့ဲႏြမ္းပါးၾကသည္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာမူ၊ မည္သည္႔စာေမးပြဲ ေမးခြန္းမွ်မရရွာပဲ၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္၊ ေက်ာင္းက်ဴရွင္ တက္ေရာက္ႀကေသာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အလြန္ပင္ကြာျခားနစ္နာၾက၍ မမွ်တေသာစာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုေနၾကရပါသည္ဟု ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာျပပါသည္။ အေျခခံပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္႔အတိုင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ လခယူ၍ သင္ၾကားေနၾကျခင္း၊ တစ္လလွ်င္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ လစဥ္စစ္ေဆးေသာ လပတ္စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏွစ္၀က္စာေမးပြဲမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို အတိအက် ထုတ္ေပးျခင္းကို ထိေရာက္စြာ တားျမစ္အေရးယူသင့္ပါေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ေျပာသည္။ By Arakan Times

0 comments: